Open van 16/05/2023 tot 16/09/2023
Route du Littoral
66702 ARGELES sur MER
15°

Op de camping leven, Omgeving

SAMEN

Le Soleil beschouwt het als een permanente verantwoordelijkheid om een maximum te doen om de omgeving te beschermen.
Iedereen kan en moet het gedrag, de handeling hebben om de natuur te beschermen alsook een respect voor de ander.
We hebben uw hulp nodig voor deze collectieve inzet.

OMGEVING

Water is kostbaar, verspil het niet (het wassen van de auto is verboden).
De begroeiing is onze rijkdom, respecteer dit en vermijdt het drogen van de was door draden tussen de bomen te spannen. 
Huishoudelijk afval, afval van glas, plastique of andere moeten in de daartoe bestemde containers gegooid worden.
Deze containers bevinden zich aan de ingang, op de parking.
Een container voor gebruikte batterijen kan u terugvinden in de receptie.
Van 15/06 tot 15/09 wordt het strand dagelijks schoon gemaakt, twee dagen per week door de gemeente en de rest van de tijd door ons.
Chemische toiletten mogen enkel geledigd worden in de leegbakken die hier speciaal voor voorzien zijn, aanwezig in elke sanitaire blok.

Paiement par chèques-vacances Connect (version dématérialisée).
Vous souhaitez échanger vos chèques vacances Classic pour des chèques vacances Connect afin de pouvoir effectuer le paiement sur notre site,
rendez-vous à l'adresse suivante : https://leguide.ancv.com/account/trades/step-1
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le guide.